Tea break
Tea break
Tea break
Tea break
Tea break
Tea break

Tea break

127.10 USD

120.75 USD

Design your set!

1. Teapot M

Teapot M

2. Cup with handle S

Cup with handle S

3. Plate XXS

Plate XXS

4. Spoon S

Spoon S

5. Milk Creamer

Milk Creamer
logo-amaisaigon-white